Gjeldende eksportregler for fisketurister

Utførselsbestemmelser gjeldende fra 2021:

Det er tillatt å føre fiskeprodukter ut av landet dersom man kan dokumentere at produktene oppfyller ett eller flere av disse kravene:

A. Kjøpt hos registrert næringsdrivende (kvittering/original innpakning).

B. Kjøpt hos merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier. Dette må dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel fra fartøyeier.

C. Fanget ved en registrert turistfiskevirksomhet. Det er tillatt å ta med inntil 18 kg fisk og fiskefilet inntil 2 ganger i året dersom man har fisket under opphold ved en registrert fisketurismebedrift og har attestert fangstliste.

D. Fisken er ferskvannsfisk (Laks, ørret og røye omfattes ikke av utførselskvoten).

 

Ved overtredelse kan all fisk og alle fiskevarer beslaglegges og forholdet vil bli politianmeldt.

Bøtene for fiskesmuglere som tar med seg ulovlig fisk ut av Norge er 8000 kroner og i tillegg 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.