TOP 25

Sortert på lengde – Sorted on lenght – Nach Länge sortiert.

Sortert på vekt- Sorted on weight- Nach Gewicht sortiert.

Gråknurr sortert på lengde
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
11.09.2022 Jostein Hiller Gråknurr 0.0 30 Released
20.07.2004 Hans August Hansen Gråknurr 1.5 0
01.01.2009 Toni Nientied Gråknurr 0.0 0
31.12.2011 Toni Nientied Gråknurr 0.0 0
09.06.2010 Ton Nientied Gråknurr 0.0 0
19.08.2012 Liane Fietz Gråknurr 0.0 0
18.04.2008 Peter Ganzlin Gråknurr 0.0 0
10.06.2011 Cees Wartenbergh Gråknurr 0.0 0
01.01.2015 Juri Kuchurenko Gråknurr 0.0 0
11.08.2011 Kjell Kuiters Gråknurr 0.0 0
21.06.2005 Ingo Wübbolt Gråknurr 0.0 0
11.07.2008 Georg Gassner Gråknurr 0.0 0
17.04.2006 Thomas Naumann Gråknurr 0.0 0
Gråknurr sortert på vekt
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
20.07.2004 Hans August Hansen Gråknurr 1.5 0
11.09.2022 Jostein Hiller Gråknurr 0.0 30 Released
01.01.2009 Toni Nientied Gråknurr 0.0 0
31.12.2011 Toni Nientied Gråknurr 0.0 0
09.06.2010 Ton Nientied Gråknurr 0.0 0
19.08.2012 Liane Fietz Gråknurr 0.0 0
18.04.2008 Peter Ganzlin Gråknurr 0.0 0
10.06.2011 Cees Wartenbergh Gråknurr 0.0 0
01.01.2015 Juri Kuchurenko Gråknurr 0.0 0
11.08.2011 Kjell Kuiters Gråknurr 0.0 0
21.06.2005 Ingo Wübbolt Gråknurr 0.0 0
11.07.2008 Georg Gassner Gråknurr 0.0 0
17.04.2006 Thomas Naumann Gråknurr 0.0 0