Informasjon til våre utenlandske gjester:

 

Norge åpner for turister fra grønne EU-land fra 5. juli. Det ser ikke ut til at det vil skje andre endringer mellom 21. juni og 5. juli.

 

18.06.21: Nye COVID-19 bestemmelser.

A. VAKSINASJONSSERTIFIKAT

Turister med europeisk vaksinasjonssertifikat  får  innreise fra 1. juli.

Allerede fra i morgen 19. juni klokken 12.00 vil vi åpne opp for at personer som bor i Danmark kan slippe innreisekarantene i Norge hvis de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.

Sverige har ikke sitt koronasertifikat klart til bruk, men så fort de har det klart, vil også dette gjelde for svensker som for dansker. Dette kan også skje før den felles-europeiske løsningen er på plass.

Regjeringen har besluttet at kravet til test og innreiseregistrering fjernes for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19. De slipper test på grensen, og å fylle ut og vise frem innreiseregistreringsskjema før de kommer inn i landet.

 

B. RØDE EU-LAND

Turister fra "røde" europeiske land og regioner i nordiske land har innreiseforbud.

 

C. GRØNNE EU-LAND

Fra mandag 21. juni harmoniserer Norge landfargene med EU, men terskelverdiene for karantenefritak endres ikke før 5. juli.

Fra 21. juni - 5. juli er et grønt land et land som har en insidens på smitte under 25/100000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent.

Fra og med 5. juli er et grønt land et land som har en insidens på smitte under 50/100000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent.

Terskelen for innreisekarantene endres til samme nivå som EU fra 5. juli.

Det betyr at fra 5. juli vil turister som kommer fra (eller har oppholdt seg minst 10 dager i) et grønt land få innreisetillatelse. Det blir imidlertid krav om registering i innreiseregisteret og testing på grensen. Registrering av innreise til Norge (regjeringen.no).

 

Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne.

Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag når kartet oppdateres.

 

Kartet finner du her: Innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI.

Endringene kan i noen tilfeller skje noen dager tidligere.