Regler

Regler for ferdsel med båt:

  • Ferdes mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når man fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordninger.
  • Må ikke fiske fisk under minstemål.
  • Fra 1. mai 2015 er det påbud om bruk av flyteplagg for alle om bord i båter med lengde under 8 meter. Unntak er dersom man ligger for anker eller i havn.
  • Promillegrensen for fører av båt under 15m er 0,8‰.
  • Maks fart ved båthavn er 5 knop (9 km/t).
  • Fra 01.05.2010 er det påbudt med båtsførerbevis for personer født etter 01.01.1980 ved bruk av båt med lengde over 8 m og/eller motor over 25 Hk.

Utenlandske turister må følge disse reglene når de fisker i sjøen:

  • Kun bruke handholdt redskap. Turister har ikke lov til å bruke garn, teiner, ruser, liner eller liknende.
  • Har ikke lov til å selge fangsten.
  • Kan ikke delta i direkte fangst av kongekrabbe.
  • Kan på visse vilkår delta i jakt på kystsel sammen med en norsk statsborger dersom man har godkjent skytterlisens