TOP 25

Sei sortert på lengde – Coalfish sorted on lenght – Köhler nach Länge sortiert.

Sei sortert på vekt- Coalfish sorted on weight- Köhler nach Gewicht sortiert.

Sei sortert på lengde
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
15.08.2017 Christian Lenz Sei 17.0 128
12.06.2016 Arndt Kemesies Sei 14.0 127
02.07.2014 Peter Middendorf Sei 18.0 126
28.05.2016 Steffen Bardoux Sei 15.0 125
18.05.2017 Ronny Rymenants Sei 15.5 124
07.08.2011 Thomas Schönherr Sei 13.0 124
28.06.2014 Andreas Steuer Sei 18.0 123
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 18.0 123
17.08.2016 Josef Gröschl Sei 17.5 123
07.08.2011 Thomas Drechsel Sei 15.0 123
07.08.2011 Ingo Drechsel Sei 13.5 123
14.06.2016 Heinrich Schamarek Sei 13.0 123
09.06.2017 Martin Hornauer Sei 17.0 122
23.07.2022 Robs von die Hornauer-Truppe Sei 12.5 122
07.08.2011 Frank Dreyer Sei 18.5 121
02.07.2014 Gerrit Wübbolt Sei 16.0 120
17.08.2016 Vincent Zänker Sei 16.0 120
01.01.2013 Justin Többen Sei 14.5 120
01.01.2013 Hubert Dierker Sei 14.0 120
01.01.2013 Justin Többen Sei 13.0 120 Released
06.08.2011 Jörg Döhnert Sei 16.5 118
19.06.2011 Helmut Hornauer Sei 15.0 118
18.05.2017 Frank Buschatz Sei 14.0 118
06.08.2018 Christian Andert Sei 14.0 118
11.08.2011 Ingo Drechsel Sei 13.0 118
Sei sortert på vekt
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
28.07.2014 Hans Koelen Sei 19.0 0
07.08.2011 Frank Dreyer Sei 18.5 121
02.07.2014 Peter Middendorf Sei 18.0 126
28.06.2014 Andreas Steuer Sei 18.0 123
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 18.0 123
31.07.2019 Ingo Drechsel Sei 18.0 116
06.09.2014 Wil van Wilgenburg Sei 18.0 114
06.08.2014 Ingo Drechsel Sei 18.0 0
17.08.2016 Josef Gröschl Sei 17.5 123
15.08.2017 Christian Lenz Sei 17.0 128
09.06.2017 Martin Hornauer Sei 17.0 122
17.07.2015 Hans Schmid Sei 17.0 0
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 17.0 0
05.08.2018 Wolfgang Schlüter Sei 17.0 0
06.08.2011 Jörg Döhnert Sei 16.5 118
10.08.2016 Gerard van der Vegt Sei 16.5 117
17.07.2015 Josef Weiß Sei 16.5 0
26.06.2014 Ben Persoon Sei 16.5 0
28.07.2014 Frank Loos Sei 16.5 0
04.07.2010 Ingo Drechsel Sei 16.5 0
01.01.2013 Patrick Badeja Sei 16.3 0
02.07.2014 Gerrit Wübbolt Sei 16.0 120
17.08.2016 Vincent Zänker Sei 16.0 120
06.09.2014 Ronald van Bentem Sei 16.0 116
24.06.2014 Gerard Witte Sei 16.0 0