TOP 25

Sortert på lengde – Sorted on lenght – Nach Länge sortiert.

Sortert på vekt- Sorted on weight- Nach Gewicht sortiert.

Lyr sortert på lengde
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
08.06.2011 Stefan Rooker Svarthå 0.0 38
08.06.2011 Toni Nientied Svarthå 0.0 35
09.06.2010 Sytze van Wagtendonk Svarthå 0.0 32
01.07.2008 Eric Hartleib Svarthå 0.3 0
15.06.2007 Jostein Hiller Svarthå 0.0 0
30.06.2007 Thomas Naumann Svarthå 0.0 0
07.06.2011 Axel Kalk Svarthå 0.0 0
01.01.2012 Jostein Hiller Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Dylus-Truppe Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Schnitzler-Gruppe Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Jack Dekkers Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Markus Heininger Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Kjell Kuiters Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Alexander Schäfer Svarthå 0.0 0
Lyr sortert på vekt
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
01.07.2008 Eric Hartleib Svarthå 0.3 0
08.06.2011 Stefan Rooker Svarthå 0.0 38
08.06.2011 Toni Nientied Svarthå 0.0 35
09.06.2010 Sytze van Wagtendonk Svarthå 0.0 32
15.06.2007 Jostein Hiller Svarthå 0.0 0
30.06.2007 Thomas Naumann Svarthå 0.0 0
07.06.2011 Axel Kalk Svarthå 0.0 0
01.01.2012 Jostein Hiller Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Dylus-Truppe Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Schnitzler-Gruppe Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Jack Dekkers Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Markus Heininger Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Kjell Kuiters Svarthå 0.0 0
01.01.2015 Alexander Schäfer Svarthå 0.0 0